English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2005

P. P. Wieczorek 2011-06-27
Sorbenty i membrany polimerowe w przygotowywaniu do analizy próbek środowiskowych i biologicznych

>>>

B. Jędrzejewska, J. Kabatc, J. Pączkowski 2011-06-27
Sole sec-butylotrifenyloboranowe barwników hemicyjanowych jako efektywne inicjatory polimeryzacji rodnikowej inicjowanej fotoindukowanym przeniesieniem elektronu. Cz. II. Badania kinetyczne i zastosowanie teorii przeniesienia elektronu (j. ang.)

>>>

J. Dziuba, M. Niklewicz, A. Iwaniak, M. Darewicz, P. Minkiewicz 2011-06-27
Właściwości strukturalne bioaktywnych fragmentów uwalnianych z wybranych białek zwierzęcych w wyniku ich proteolizy (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz 2011-06-27
Wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność poliolefinowej folii napełnionej

>>>

S. Kuciel, A. Liber 2011-06-27
Ocena skuteczności wzmacniania polietylenów mączką drzewną

>>>

K. Piszczek 2011-06-27
Żelowanie poli(chlorku winylu) w procesie walcowania

>>>

K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel 2011-06-27
Montmorylonit wyodrębniany z bentonitu - modyfikacja i możliwość wykorzystania w polimeryzacji anionowej ε-kaprolaktamu do otrzymywania nanokompozytów

>>>

A. Kloziński, T. Sterzyński 2011-06-27
Ocena poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej

>>>

Z. Hehn, A. Gawdzik, J. Sajewicz 2011-06-27
Wpływ kwasu butanotetrakarboksylowego i chitozanu na właściwości bezformaldehydowej apretury tkanin bawełnianych

>>>

R. Jeziórska 2011-06-27
Nowe wartościowe materiały polimerowe z odpadów tkanin zawierających PET (j. ang.)

>>>