English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2012

Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Dębowski 2012-05-25
Związki glinoorganiczne jako inicjatory i katalizatory procesów polimeryzacji łańcuchowej

>>>

A. Rozanski, A. Galeski 2012-05-25
Modyfikacja fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicznych (j. ang.)

>>>

A. Dworak, B. Trzebicka, A. Kowalczuk, A. Utrata-Wesołek, W. Wałach, M. Libera, J. Kronek 2012-05-25
Termoczułe polimery gwieździste — synteza i właściwości

>>>

H. Maciejewski, J. Karasiewicz, B. Marciniec 2012-05-25
Efektywna synteza fluorofunkcyjnych (poli)siloksanów

>>>

H. Maka, T. Spychaj 2012-05-25
Żywice epoksydowe usieciowane konwencjonalnymi lub głęboko eutektycznymi cieczami jonowymi (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, R. Oliwa, B. Zawiła, G. Budzik 2012-05-25
Kompozycje poliuretanowe do szybkiego prototypowania zawierające bentonity modyfikowane silseskwioksanami

>>>

R. Steller, D. Żuchowska, W. Meissner, G. Kędziora 2012-05-25
Mieszaniny żywic nowolakowych z epoksydowanymi elastomerami

>>>