English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2013

J. Ganster, J. Erdmann, H.-P. Fink 2013-05-07
Biokompozyty (j. ang.)

>>>

A. Jaszkiewicz, A. K. Bledzki, P. Franciszczak 2013-05-27
Właściwości mechaniczne kompozytów PLA wzmacnianych włóknami naturalnymi, włóknami regenerowanej celulozy lub włóknami szklanymi (j. ang.)

>>>

A. Boczkowska, S. Awietjan 2013-05-27
Inteligentne kompozyty magnetoreologiczne

>>>

M. Barcikowski, W. Królikowski 2013-05-27
Wpływ modyfikacji żywicy na udarność kompozytów poliestrowo-szklanych (j. ang.)

>>>

K. Sałasińska, J. Ryszkowska 2013-05-27
Stabilność wymiarowa, właściwości fizyczne, mechaniczne i cieplne kompozytów polietylenu dużej gęstości z łupinami orzecha ziemnego

>>>

A. Lis, J. Laska 2013-05-27
Wpływ dodatku montmorylonitu oraz nanorurek węglowych na odporność termiczną poli(metakrylanu metylu)

>>>

W. Hufenbach, M. Gude, S. Geller, A. Czulak 2013-05-27
Wytwarzanie kompozytów poliuretanowych wzmocnionych włóknami naturalnymi w procesie wtryskiwania z użyciem długich włókien (j. ang.)

>>>

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol 2013-05-27
Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA

>>>