English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2000

R. F. T. Stepto, J. I. Cail, D. J. R. Taylor 2015-03-03
Sieci polimerowe: podstawy powstawania, struktura i właściwości (wersja angielska)

>>>

A. Duda, A. Kowalski, J. Libiszowski 2015-03-03
Kinetyka i mechanizm polimeryzacji ε-kaprolaktonu inicjowanej oktanianem cyny(II)

>>>

Z. Florjańczyk, A. Kozera-Szałkowska, E. Zygadło-Monikowska, I. Łach 2015-03-03
Anionowa kopolimeryzacja oksiranów z cyklicznymi bezwodnikami katalizowana przez SO2

>>>

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2015-03-03
Modelowanie kinetyki fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część I (wersja angielska)

>>>

J. B. Lechowicz, H. Galina 2015-03-03
Modelowanie homopolimeryzacji stopniowej — jak udział cykli zależy od definicji modelu

>>>

E. Andrzejewska, M. B. Bogucki, M. Andrzejewski, B. Tymińska 2015-03-03
Modelowanie kinetyki polimeryzacji dimetakrylanów. Stałe kinetyczne a mechanizm terminacji

>>>

A. Sikorski 2015-03-03
Metoda próbkowania entropowego Monte Carlo w zastosowaniu do układów polimerowych

>>>

A. Ziabicki 2015-03-03
Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów. Cz. I. Modyfikacje klasycznej teorii zarodkowania

>>>

W. Fabianowski, K. Zientek, R. Jachowicz, Z. Ażgin 2015-03-03
Modelowe cienkie warstwy o kontrolowanym składzie i grubości

>>>

F. Lembicz 2015-03-03
Próba modelowania wybranych właściwości elastomerów multiblokowych na podstawie badań ultradźwiękowych

>>>

M. Oleksy, H. Galina 2015-03-03
Tiksotropowe, nienasycone żywice poliestrowe o przedłużonej trwałości z zastosowaniem modyfikowanych smektytów

>>>

A. Shyichuk, G. Tokaryk 2015-03-03
Rozrywanie łańcuchów polietylenu w warunkach fotoinicjowanego sieciowania polimeru (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku

>>>

Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, A. Wiśniewski, A. Bańkowski, D. Włodarczyk 2015-03-03
Test starzenia atmosferycznego kompozytów polipropylenu (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku

>>>