English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2004

A. Duda 2011-12-07
Stereokontrolowana polimeryzacja chiralnych monomerów heterocyklicznych

>>>

A. Kowalewska, W. Stańczyk, R. Eckberg 2011-12-08
Zastosowanie pochodnych tris(trimetylosililo)metylowych („trisilowych”) w chemii polimerów

>>>

A. Burczyk, J. Pielichowski 2011-12-08
Polifosfazeny

>>>

M. Cypryk, J. Chojnowski, K. Kaźmierski, J. Kurjata 2011-12-08
Mechanizm kationowej polimeryzacji cyklosiloksanów z otwarciem pierścienia – interpretacja nowych wyników

>>>

K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz 2011-12-08
Katalizatory i proces koordynacyjnej polimeryzacji etylenu – eksperyment i teoria

>>>

K. Chuda, W. Smolinski, B. Defoort, W. Rudz, B. Gawdzik, J. Rayss, X. Coqueret 2011-12-08
Wpływ zeszklenia na przebieg inicjowanej promieniowaniem izotermicznej polimeryzacji mieszanin akrylanowych (j. ang.)

>>>

B. Wolska, W. M. Rzymski 2011-12-08
Zastosowanie generowanych in situ kwasów Lewisa do sieciowania elastomerów

>>>

W. Fabianowski, B. Polak, M. Lewandowska-Szumieł 2011-12-08
Polimery wykorzystywane do rekonstrukcji kości – ocena wybranych podłoży polimerowych w hodowli in vitro osteoblastów

>>>

P. Król, B. Król 2011-12-08
Jonomery poliuretanowe. Cz. I. Otrzymywanie, struktura, właściwości i zastosowanie anionowych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych

>>>

J. Garbarczyk, S. Borysiak 2011-12-08
Kompozyty polipropylenu z włóknami celulozowymi. Cz. I. Wpływ warunków wytłaczania i wtryskiwania na strukturę matrycy polipropylenowej

>>>

A. Figiel, T. Zięba, W. Leszczyński 2011-12-08
Wpływ zawartości wody i składu na właściwości wytrzymałościowe układu skrobia ziemniaczana-polietylen-kopolimer etylen/kwas akrylowy (j. ang.)

>>>

M. Kwacz, S. Chizhik, Z. Rymuza, Z. Kusznierewicz 2011-12-08
Badanie właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej polimerowych elementów miniaturowego łożyska ślizgowego przy użyciu mikroskopu sił atomowych

>>>

K. Pielichowski, K. Flejtuch 2011-12-08
Uwagi dotyczące przebiegu topnienia i rekrystalizacji polioksymetylenu w warunkach pomiaru metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w wariantach „high-speed” i „StepScan” (j. ang.)

>>>

Z. Czech, M. Urbala, D. Martysz 2011-12-08
Nowa generacja zawierających barwniki klejów epoksydowych sieciowanych kationowo promieniowaniem UV (j. ang.)

>>>