English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2011

K. Czaja, M. Białek 2011-07-06
Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin

>>>

D. Neugebauer 2011-07-12
Synteza kopolimerów szczepionych w wyniku połączenia dwóch metod kontrolowanej polimeryzacji

>>>

P. Król, P. Chmielarz 2011-07-12
Metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) w syntezie kopolimerów poliuretanowych

>>>

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski 2011-07-12
Autokatalityczne metalizowanie materiałów polimerowych

>>>

S. Sosnowski 2011-07-12
Prosty i dokładny algorytm Monte Carlo do modelowania złożonych procesów polimeryzacji (j. ang.)

>>>

M. Zaborski, A. Masek, E. Chrzescijanska 2011-07-12
Wpływ flawanonu na stabilność elastomeru etylenowo-propylenowego (j. ang.)·

>>>

J. Kozakiewicz, G. Rokicki, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, P. G. Parzuchowski, K. M. Tomczyk 2011-07-12
Badania wpływu warunków utwardzania na szybkość utwardzania i właściwości mechaniczne elastomerów poli(uretano-mocznikowych) utwardzanych wilgocią (j. ang.)

>>>

M. El Fray 2011-07-12
Badania zmęczeniowe nanokompozytów elastomerowych przeznaczonych na systemy wspomagania serca

>>>

K. Leszkowski, M. Strankowski, A. Miszczyk, J. T. Haponiuk 2011-07-12
Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki

>>>

A. Tokarska 2011-07-12
Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. II. Uszlachetnianie frakcji uzyskanych w skali przemysłowej

>>>

R. Sikora, E. Sasimowski, J.W. Sikora 2011-07-12
Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja

>>>

R. Lubczak 2011-07-12
Oligomery uretanowe z pierścieniem karbazolu i grupą azową (j. ang.)

>>>