English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2012

M. Bednarek 2012-08-08
Zastosowanie kationowej polimeryzacji według mechanizmu aktywowanego monomeru oraz reakcji typu „click” do syntezy funkcjonalizowanego polilaktydu

>>>

J. Ortyl, R. Popielarz 2012-08-09
Nowe fotoinicjatory polimeryzacji kationowej (j. ang.)

>>>

B. Janowski, K. Pielichowski 2012-08-09

Układy nanohybrydowe poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan. Cz. I. Badania strukturalne zzastosowaniem FT-IR iNMR

>>>

B. Grabowska, M. Bulwan, S. Zapotoczny, G. Grabowski 2012-08-09
Biodegradacja nowych polimerowych spoiw odlewniczych na przykładzie kompozycji poli(kwas akrylowy)/dekstryna (j. ang.)

>>>

H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, Ł. Byczyński, B. Marciniec 2012-08-09
Silseskwioksany jako nanonapełniacze. Cz. I. Nanokompozyty z osnową silikonową

>>>

A. E. Stępień 2012-08-09
Ocena wpływu biodegradacji na strukturę chemiczną polieterouretanów

>>>

S. Krzemińska, W. M. Rzymski 2012-08-09
Wpływ glinokrzemianów warstwowych na właściwości barierowe kauczuku butylowego

>>>

I. Cieślik, J. Żmija, M. Ohams 2012-08-09
Rozdzielanie nanoproszków nieorganicznych z zastosowaniem metody gradientu stężeń (j. ang.)

>>>

R. Steller 2012-08-09
Wpływ objętości swobodnej na zachowanie cieczy polimerowych w przepływach ścinających (j. ang.)

>>>

P. Boral, T. Nieszporek 2012-08-09
Analiza geometryczna układu uplastyczniającego wytłaczarki złożonego z dwóch ślimaków stożkowych

>>>

A. Tor-Świątek 2012-08-09
Charakterystyka struktury fizycznej wytłoczyny z poli(chlorku winylu) modyfikowanego mikrosferami

>>>