English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2015

J. Konieczkowska, E. Schab-Balcerzak 2015-06-17
Azopolimery supramolekularne powstałe na bazie wiązań wodorowych

>>>

A. Korytkowska-Wałach, M. Śmiga-Matuszowicz, J. Łukaszczyk 2015-06-17
Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych. Cz. II. Wstrzykiwalne układy hydrożelowe

>>>

E. Makarewicz, I. Shyychuk, H. Maciejewski, O. Shyichuk 2015-06-17
Badanie stabilności termicznej żywic glicydylosiloksanowych utwardzanych za pomocą amin alifatycznych (j. ang.)

>>>

W. Gong, J. Yu, H. Fu, C. Zhang, L. He 2015-06-17
Mechanizmy wzmacniające i utwardzające pianki kompozytowe polipropylen/włókno szklane w warunkach współistnienia trzech faz (j. ang.)

>>>

M. Stepczyńska 2015-06-17
Analiza zaniku wybranych efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (j.ang.)

>>>

F.-Z. Li, Z.-L. Lu, Z.-H. Yang, K. Qi 2015-06-17
Symulacja energii oddziaływań powierzchni materiałów ceramicznych z żywicą epoksydową (j. ang.)

>>>

E. Malewska, A. Prociak 2015-06-17
Wpływ dodatku nanokrzemionki na proces spieniania oraz właściwości elastycznych pianek poliuretanowych otrzymywanych z zastosowaniem poliolu z oleju rzepakowego (j. ang.)

>>>

M. Kwiatkowska, M. Kozłowski 2015-06-17
Formowanie włókien poli(kwasu mlekowego) metodą elektroprzędzenia z roztworu w różnych układach rozpuszczalników

>>>

M. Łatwińska, J. Sójka-Ledakowicz, M. Kudzin 2015-06-17
Wpływ dodatku poli(3-hydroksybutanianu) na właściwości włókniny z poli(kwasu mlekowego) otrzymanej techniką melt-blown (j. ang.)

>>>

K. Moraczewski, R. Malinowski, P. Rytlewski, M. Żenkiewicz 2015-06-17
Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu (j. ang.)

>>>

M. Maciejewska, A. Krzywania-Kaliszewska, M. Zaborski 2015-06-17
Kompozyty elastomerowe zawierające ciecze jonowe

>>>

M. Prochoń, Y.-H. Tshela Ntumba 2015-06-17
Wpływ modyfikowanych biopolimerów i poli(alkoholu winylowego) na właściwości karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)

>>>

Y. Mao, Y. Li, Y. Chen, Y. Miao, Q. Deng, W. Niu 2015-06-17
Właściwości hipersprężyste materiałów gumowych w warunkach kwazistatycznych i dynamicznych obciążeń ściskających — badania, modelowanie i zastosowanie (j. ang.)

>>>