English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2016

J. Kijeński, M. Kijeńska, O. Osawaru 2016-06-21
Włókna roślinne jako zamienniki włókien mineralnych w kompozytach termoplastów – wizja Forda czy Al Gore'a?

>>>

D. Wiliński, P. Łukowski, G. Rokicki 2016-06-21
Polikarboksylanowe domieszki upłynniające mieszankę betonową: aktualny stan wiedzy (j.ang.)

>>>

Z. Staniszewski, M. El Fray 2016-06-21
Wpływ termicznie eksfoliowanego grafitu na właściwości fizykochemiczne, termiczne i mechaniczne nanokompozytów kopoliesterowych (j.ang.)

>>>

M. Auguścik, M. Kurańska, A. Prociak, W. Karalus, K. Lipert, J. Ryszkowska 2016-06-21
Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu na bazie oleju rzepakowego. Cz. I. Struktura i właściwości (j.ang.)

>>>

K. Bociong, M. Krasowski, M. Domarecka, J. Sokołowski 2016-06-21
Wpływ metody fotopolimeryzacji kompozytów stomatologicznych na bazie żywic dimetakrylanowych na naprężenia skurczowe oraz wybrane właściwości utwardzonego materiału

>>>

W. Karalus, J. R. Dąbrowski, M. Auguścik, J. Ryszkowska 2016-06-21
Właściwości tribologiczne biodegradowalnych poliuretanów o różnej budowie i zawartości segmentów sztywnych

>>>

T. Żuk, J. Pietraszak, M. Żenkiewicz 2016-06-21
Modelowanie procesu separacji elektrostatycznej wybranych mieszanin polimerowych

>>>

E. Makarewicz, I. Shyychuk, K. Mroczyńska 2016-06-21
Zmiany strukturalne w plastizolach z poli(chlorku winylu) po ich żelowaniu

>>>

M. Malinowski, A. Hreniak, A. Iwan, L. Lipińska 2016-06-21
Porowatość oraz powierzchnia właściwa modyfikowanych tlenkiem grafenu i ditlenkiem tytanu past na elektrody gazodyfuzyjne polimerowych ogniw paliwowych

>>>

E. Bociąga, M. Trzaskalska 2016-06-21
Wpływ warunków przetwórstwa oraz środków barwiących na połysk i barwę wyprasek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2016) 2016-08-09