English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2000

A. Ziabicki 2015-03-04
Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów. Cz. II. Wielowymiarowa teoria i przykłady jej stosowania

>>>

I. Resiak, G. Rokicki 2015-03-04
Modyfikowane poliuretany do zastosowań biomedycznych

>>>

T. Listoś, W. Kuran 2015-03-04
Badania nad syntezą oligomerycznych węglanów sililenowych — reakcje modelowe

>>>

K. Czaja, M. Białek 2015-03-04
Rola chlorku magnezu jako nośnika katalizatorów Zieglera—Natty

>>>

P. Sajkiewicz, A. Wasiak 2015-03-04
Temperaturowa kalibracja różnicowego kalorymetru 605 firmy Unipan–Termal w trybie chłodzenia (wersja angielska)

>>>

B. Biernacki 2015-03-04
Korelacja pomiędzy wydłużeniem względnym przy zerwaniu utwardzonych spoiw a odpornością zawierających je kompozytów na działanie niskiej temperatury

>>>

Z. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson 2015-03-04
Akrylamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek. Cz. I. Synteza, właściwości i diagramy fazowe

>>>

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj 2015-03-04
Modelowanie problemu odwrotnego do problemu rozszerzania strugi polimerów za pomocą systemu POLYFLOW

>>>

E. Andrzejewska, D. Zych-Tomkowiak, M. Andrzejewski 2015-03-04
Fotopolimeryzacja dimetakrylanów w obecności 2-merkaptobenzotiazolu (MBT) oraz disulfidu 2,2'-benzotiazolu (BTDS) (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku

>>>

P. Czub, G. Kowalski, J. Pielichowski 2015-03-04
Badania właściwości żywic epoksy-oksotiolanowych (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku

>>>