English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2004

A. Ślusarczyk, H. Kuczyńska 2011-12-08
Ochrona tworzyw sztucznych i farb przed działaniem mikroorganizmów

>>>

E. Hałasa 2011-12-08
Ciekłe żywice epoksydowe do hermetyzacji elementów układów scalonych

>>>

Z. Majchrzak, W. Herzog, J. Lipczyński 2011-12-08
Badania kopolimeryzacji propylenu z etylenem

>>>

A. Wrzyszczyński, J. Pączkowski 2011-12-08
Nowe fotoinicjatory redoks z przeniesieniem elektronu w polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król 2011-12-08
Jonomery poliuretanowe. Cz. II. Otrzymywanie, struktura, właściwości i zastosowanie kationowych dyspersji poliuretanowych

>>>

R. Jeziórska 2011-12-08
Wpływ metylomaleinianu rycynolo-2-oksazoliny na strukturę oraz właściwości mieszanin poliamidu 6 i polietylenu małej gęstości

>>>

J. Stabik 2011-12-08
Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym

>>>

Ł. Korach, K. Czaja, N. Yu. Kovaleva 2011-12-08
Proszek otrzymany techniką zol-żel jako nośnik wanadowego katalizatora metaloorganicznego do polimeryzacji etylenu (j. ang.)

>>>

K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński 2011-12-08
Uniwersalny parametr charakteryzuący przebieg żelowania nieplastyfikowanych kompozycji PVC przetwarzanych w plastografie Brabendera (j. ang.)

>>>