English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2015

J. Kozakiewicz 2015-08-05
Postępy w technologii wodnych dyspersji poliuretanowych i poliuretanowo-akrylowych. Cz. I. Dyspersje poliuretanowe (j.ang.)

>>>

I.P. Fernandes, M.R.P.F.N. Costa, M.. Ferreira, M.F. Barreiro 2015-08-05
Dyspersje wodne poli(uretanowo-mocznikowe) w świetle wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej (j. ang.)

>>>

G. Rokicki, M. Mazurek, K. Tomczyk 2015-08-05
Elastomery poliuretanowe otrzymywane z surowców odnawialnych — pochodnych kwasu węglowego i winowego (j. ang.)

>>>

M. Auguścik, B. Waśniewski, M. Krzyżowska, W. Karalus, J. Dąbrowski, J. Ryszkowska 2015-08-05
Wpływ zawartości segmentów sztywnych na właściwości poli(węglanouretanów) do wytwarzania implantów krążka międzykręgowego

>>>

P. Król, B. Król, K. Pielichowska, P. Szałański, D. Kobylarz 2015-08-05
Poliuretany modyfikowane hydroksyapatytem jako biomateriały

>>>

A. Paberza, A. Fridrihsone-Girone, A. Abolins, U. Cabulis 2015-08-05
Poliole z recyklowanych płatków poli(tereftalanu etylenu) i oleju rzepakowego przeznaczone do wytwarzania pianek poliuretanowych (j.ang.)

>>>

P. Horák, H. Beneš 2015-08-05
Pianki poliuretanowe wytworzone na bazie recyklowanych polioli pochodzących z olejów naturalnych (j. ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, M. Borowicz, J. Liszkowska 2015-08-05
Nowe tworzywa poliuretanowe z udziałem bionapełniacza

>>>

A. Prociak, M. Kurańska, E. Malewska, L. Szczepkowski, M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, J. Ficoń, A. Rząsa 2015-08-05
Biopianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami naturalnymi (j. ang.)

>>>