English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2017

A. Sawicka, E. Oledzka, M. Sobczak, W. Kołodziejski 2017-07-17
Synteza biodegradowalnych poliestrów z zastosowaniem katalizatorów i inicjatorów naturalnych

>>>

P. Chmielarz 2017-07-17
Synteza pięcioramiennych polimerów gwiaździstych o dużym ciężarze cząsteczkowym metodą ulepszonej kontrolowanej elektrochemicznie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j.ang.)

>>>

M. Barcikowski, W. Królikowski, S. Lenart 2017-07-17
Mikrostruktura nienasyconej żywicy poliestrowej modyfikowanej ciekłymi kauczukami reaktywnymi (j.ang.)

>>>

R. Oliwa, M. Heneczkowski, J. Oliwa, M. Oleksy 2017-07-17
Wytrzymałość mechaniczna hybrydowych kompozytów polimerowych (j.ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska 2017-07-17
Kompozyty sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z korą dębu szypułkowego

>>>

E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para 2017-07-17
Trójskładnikowa folia: skrobia ziemniaczana-furcellaran-żelatyna jako nowa generacja biodegradowalnych folii (j.ang.)

>>>

K. J. Wilczyński, K. Buziak 2017-07-17
Badanie przepływu polimerowych kompozytów drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem

>>>

I. Michalska-Pożoga, S. Węgrzyk, T. Rydzkowski 2017-07-17
Wykorzystanie metody Taguchi do oceny wpływu sposobu wytłaczania na wybrane właściwości kompozytów polimerowo-drzewnych

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 9/2017) 2017-07-31