English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, A. Liber

Ocena skuteczności wzmacniania polietylenów mączką drzewną

Polimery 2005, nr 6, 436


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.436


Streszczenie

Polietyleny PE-LD i PE-HD oraz ich recyklaty napełniano wysokiej jakości mączką drzewną Lignocel®, stosując 10, 20 i 30 % mas. napełniacza. Moduły sprężystości badanych kompozytów silnie rosły ze zwiększaniem zawartości mączki drzewnej, a ich względny wzrost w przypadku PE-LD był znacznie większy niż w przypadku PE-HD. Natomiast wytrzymałość na rozciąganie prawie nie zmieniała się na skutek napełniania i to niezależnie od tego, czy badany produkt był suchy, czy poddany moczeniu przez 30 dni w wodzie. Stwierdzono, że masowy wskaźnik szybkości płynięcia systematycznie maleje ze wzrostem zawartości mączki, co niekorzystnie wpływa na możliwości przetwórstwa wysokonapełnianych kompozytów polietylenów. Badania pełzania wykazały, że już dodatek 10 % mas. mączki drzewnej znacznie zmniejsza odkształcenia na skutek długotrwałych obciążeń. Z badań morfologicznych wynika, że „Lignocel®” dzięki rozbudowanej powierzchni włókien pełni rolę „złącza” obszarów krystalicznych, a wypełnianie kanalików we włóknach drzewnych przez polietylen zapobiega chłonięciu wody przez kompozyt. Ustalono, że napełnianie polietylenów mączką drzewną (do 30 % mas.) wpływa korzystnie na ich właściwości mechaniczne i użytkowe.


Słowa kluczowe: polietyleny małej gęstości, polietyleny dużej gęstości, napełniacz, mączka drzewna, właściwości mechaniczne, morfologia
S. Kuciel, A. Liber (1.88 MB)
Ocena skuteczności wzmacniania polietylenów mączką drzewną