English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Olędzka, M. Sobczak, W. L. Kołodziejski

Polimery w medycynie – przegląd dotychczasowych osiągnięć
Polimery 2007, nr 11-12, 795


Streszczenie

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat medycznych zastosowań polimerów naturalnych, ich pochodnych oraz polimerów syntetycznych. Przegląd obejmuje następujące kierunki wykorzystywania związków wielkocząsteczkowych w tej dziedzinie: technologia implantów i protez zewnętrznych, nici chirurgiczne, materiały stomatologiczne, inżynieria tkankowa i genetyczna, protezy naczyń wieńcowych (stenty) oraz technologia narządów sztucznych i hybrydowych. Z przedstawionych informacji wyraźnie wynika, że rozwój współczesnej medycyny jest niemożliwy bez wszechstronnego zastosowania różnorodnych materiałów polimerowych.


Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, polimery niebiodegradowalne, polimery bioresorbowalne, zastosowania medyczne


e-mail: eoledzka@wp.pl


E. Olędzka, M. Sobczak, W. L. Kołodziejski (128.2 KB)
Polimery w medycynie - przegląd dotychczasowych osiągnięć