English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Olejniczak, S. Kaźmierski, P. K. Pallathadka, M. J. Potrzebowski

Przegląd postępów w stosowaniu spektroskopii NMR wysokiej rozdzielczości

w fazie stałej w badaniach strukturalnych nanokompozytów polimer/glinka (j.ang.)

Polimery 2007, nr 10, 713


Streszczenie

Omówiono nowe zastosowania jedno- (1D) i dwuwymiarowej (2D) spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie stałej (SS NMR) w badaniach nanokompozytów polimer/glinka. Spektroskopię 1D SS NMR wykorzystuje się do oceny strukturalnych i dynamicznych właściwości kompozytów, a spektroskopię 2D - do szczegółowych badań oddziaływań polimer-nanonapełniacz, co pozwala na zrozumienie mechanizmu tych oddziaływań.


Słowa kluczowe: magnetyczny rezonans jądrowy w fazie stałej, nanokompozyty polimerowe, glinokrzemiany, struktura, oddziaływania polimer-nanonapełniacz


S. Olejniczak, S. Kaźmierski, P. K. Pallathadka, M. J. Potrzebowski (278.6 KB)
Przegląd postępów wstosowaniu spektroskopii NMR wysokiej rozdzielczości w fazie stałej w badaniach strukturalnych nanokompozytów polimer/glinka (j.ang.)