English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, G. Budzik, M. Heneczkowski

RAPID COMMUNICATION
Zastosowanie kompozytów hybrydowych do szybkiego prototypowania kół zębatych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 5, 403


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.403

Streszczenie
Na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) typu Polimal 109-32RPyk otrzymano kompozyty hybrydowe z dodatkiem czterech różnych składników nieorganicznych (tabela 1). Oceniono właściwości mechaniczne oraz przetwórcze tych kompozytów, zwłaszcza z punktu widzenia ich zastosowań do otrzymywania kół zębatych w metodach szybkiego prototypowania. Stwierdzono wyraźną poprawę właściwości mechanicznych próbek kompozytów hybrydowych w porównaniu z kontrolną próbką czystej UP. Wytrzymałość na rozciąganie wzrosła maksymalnie o 85%, udarność bez karbu o 95%, a twardość próbek wg Brinella aż o 110% (tabela 1). Na stanowisku współrzędnościowym zbadano także dokładność geometryczną modeli wytworzonych z otrzymanych kompozytów i porównano je z modelem wykonanym z czystej UP (rys. 2 i 3). Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) obserwowano morfologię na powierzchni kruchych przełomów (rys. 1).


Słowa kluczowe: nienasycona żywica poliestrowa, kompozyty hybrydowe, właściwości mechaniczne, morfologia, koła zębate


e-mail: molek@prz.edu.pl


M. Oleksy, G. Budzik, M. Heneczkowski (154.8 KB)
Zastosowanie kompozytów hybrydowych do szybkiego prototypowania kół zębatych (j. ang.)