English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik

Zastosowanie komputerowej symulacji odlewania żywic chemoutwardzalnych

w technikach szybkiego prototypowania (j. ang.)

Polimery 2010, nr 11-12, 895


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.895

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę procesu technologicznego wytwarzania w matrycach silikonowych, wykonanych metodą odlewania próżniowego (VC), modeli kształtek technicznych (na przykładzie kół zębatych, rys. 2). W procesie tym planowanie wytwarzania modelu rozpoczyna się od opracowania konstrukcji matrycy silikonowej (rys. 5). Należy wziąć przy tym pod uwagę właściwości materiału, który będzie odlewany w matrycy silikonowej. Właściwości materiału, z którego wykonany będzie prototyp, w tym lepkość, gęstość, reaktywność i efekt cieplny sieciowania, determinują geometrię układu wlewowego doprowadzającego ciekłą żywicę do gniazda formującego i układu kanałów odpowietrzających.


Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, koło zębate, matryca silikonowa, odlewanie próżniowe, program Moldflow


e-mail: mhen@prz.edu.pl


M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik (943.9 KB)
Zastosowanie komputerowej symulacji odlewania żywic chemoutwardzalnych w technikach szybkiego prototypowania (j. ang.)