English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Zatorski, Z. K. Brzozowski, K. Łebek

RAPID COMMUNICATION: Otrzymywanie sztywnych pianek PUR i PUR-PIR

z czerwonym fosforem użytym jako antypiren

Polimery 2005, nr 9, 686


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.686


Streszczenie

Wytworzono dwa rodzaje pianek: konwencjonalne pianki poliuretanowe (PUR) i modyfikowane pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR) uniepalniane z użyciem różnych ilości czerwonego fosforu (tabela 1). Do spieniania wybrano środek nieniszczący warstwy ozonowej, tj. n-pentan z niewielkim dodatkiem wody. Otrzymane pianki PUR-PIR charakteryzowały się lepszą odpornością na ogień niż pianki PUR bez pogorszenia właściwości użytkowych tych tworzyw (tabela 2, rys. 1 i 2). Stwierdzono efekt synergizmu w zmniejszaniu palności sztywnych pianek poliuretanowych spowodowany użyciem dwóch zmniejszających palność elementów struktury: czerwony fosfor i pierścienie izocyjanurowe.


Słowa kluczowe: pianka poliuretanowa, pianka poliuretanowo-poliizocyjanurowa, antypiren, trudnopalne polimery, czerwony fosfor, indeks tlenowy
W. Zatorski, Z. K. Brzozowski, K. Łebek (1.18 MB)
RAPID COMMUNICATION: Otrzymywanie sztywnych pianek PUR i PUR-PIR z czerwonym fosforem użytym jako antypiren