English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pach, J. W. Kaczmar

Wpływ chemicznej modyfikacji włókien konopnych na wybrane właściwości

mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenowej

Polimery 2011, nr 5, 385


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.385

Streszczenie

Wytworzono kompozyty na podstawie polipropylenu, z dodatkiem włókien konopnych i kompatybilizatora (kopolimeru szczepionego polipropylenu z bezwodnikiem maleinowym, MAH-PP). Składniki kompozytów wstępnie homogenizowano na walcach, a kształtki do badań formowano metodą wtryskiwania. Włókna konopne poddawano chemicznej modyfikacji w procesie acetylowania, alkalizacji bądź obróbki bezwodnikiem maleinowym. Badano wpływ takiej modyfikacji na wybrane właściwości mechaniczne wytworzonych kompozytów (wytrzymałość na rozciąganie statyczne, wydłużenie przy zerwaniu, moduł Younga oraz udarność bez karbu wg Charpy'ego). W przypadku kompozytów z dodatkiem modyfikowanych chemicznie włókien oraz kompatybilizatora zaobserwowano wzrost wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga oraz spadek wydłużenia przy zerwaniu i udarności w stosunku do odpowiednich wartości czystego PP.


Słowa kluczowe: polipropylen, kompozyty polimerowe, włókna konopne, modyfikacja chemiczna, właściwości mechaniczne


e-mail: joanna.pach@pwr.wroc.pl


J. Pach, J. W. Kaczmar

Wpływ chemicznej modyfikacji włókien konopnych na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenowej