English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Palewicz, A. Iwan

Polimerowe ogniwa słoneczne

Polimery 2011, nr 2, 99


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.099

Streszczenie

Artykuł stanowi obszerny przegląd literaturowy dotyczący polimerowych ogniw fotowoltaicznych (słonecznych) (OS). Omówiono rodzaje OS oraz zasadę ich działania podając charakteryzujące ogniwo słoneczne parametry, tj.: osiągane wartości sprawności (h, PCE), współczynnik wypełnienia (FF), napięcie rozwarcia (VOC) i prąd zwarcia (JSC). Wymienione ogniwa słoneczne sklasyfikowano ze względu na rodzaj polimeru zastosowanego, jako warstwa aktywna ogniwa fotowoltaicznego oraz ze względu na rodzaj wytworzonego złącza. W pracy opisano także ogniwa, których warstwy czynne są złożone z komponentów, takich jak polimery, fulereny bądź nanorurki.


Słowa kluczowe: polimery, ogniwa słoneczne, zjawisko fotowoltaiczne


e-mail: a.iwan@iel.wroc.pl


M. Palewicz, A. Iwan

Polimerowe ogniwa słoneczne