English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Paturej, M. El Fray

Zastosowanie chemii kombinatorycznej i metod high-throughput

w syntezie i badaniach materiałów polimerowych

Polimery 2009, nr 3, 179


Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący - wykorzystujących podejście chemii kombinatorycznej (CombiChem) - metod syntezy materiałów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem polikondensacji, polimeryzacji rodnikowej, kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej oraz polimeryzacji z otwarciem pierścienia ROP. Omówiono urządzenia stosowane w procesach CombiChem, tj. reaktory konwencjonalne i mikrofalowe, opisano proces tworzenia wirtualnych bibliotek polimerowych, metody oczyszczania oraz sposoby analizy i charakterystyki tak otrzymywanych produktów. Oceniono obecny stopień wykorzystania CombiChem w projektowaniu i pozyskiwaniu nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych.


Słowa kluczowe: chemia kombinatoryczna, synteza równoległa, metody wysoko wydajne


e-mail: mirfray@ps.pl


M. Paturej, M. El Fray (152.2 KB)
Zastosowanie chemii kombinatorycznej i metod high-throughput w syntezie i badaniach materiałów polimerowych