English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Piątkowski, D. Bogdał, B. Ondruschka

RAPID COMMUNICATION
Synteza poli(kwasu asparaginowego) z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 573


Streszczenie
W reaktorze mikrofalowym przeprowadzono reakcje syntezy poli(kwasu asparaginowego) otrzymując jego cykliczną formę tj. poliimid kwasu bursztynowego [PSI, wzór (IV) na schemacie A], który następnie poddawano alkalicznej hydrolizie w obecności NaOH uzyskując formę liniową będącą solą sodową poli(kwasu asparaginowego) [PAspNa, anion tej soli przedstawia wzór (V) na schemacie A]. Monomer, którym był D,L-kwas asparaginowy [wzór (III)] zdyspergowano w węglanie propylenu i polimeryzowano bez użycia katalizatora w temp. 160-230° w ciągu 41min. Polimer wytrącano dodając nierozpuszczalnik otrzymywanego polimeru, filtrowano i przemywano najpierw tym samym nierozpuszczalnikiem, a później wodą destylowaną, po czym suszono w temperaturze pokojowej. Stosując różny stosunek wagowy monomer:rozpuszczalnik oraz różne nierozpuszczalniki do wytrącania polimeru badano wpływ tych czynników na wydajność reakcji oraz ciężar cząsteczkowy i polidyspersyjność produktu (tabela 1).

Słowa kluczowe: poli(kwas asparaginowy), poliimid kwasu bursztynowego, promieniowanie mikrofalowe


e-mail: mpiatkowski@indy.chemia.pk.edu.pl


M. Piątkowski, D. Bogdał, B. Ondruschka (104.2 KB)
Synteza poli(kwasu asparaginowego) z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)