English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Piegat, M. El Fray

RAPID COMMUNICATION
Modyfikacja poli(tereftalanu etylenu) za pomocą monomeru ze źródeł odnawialnych (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 885


Streszczenie

Zaproponowano metodę otrzymywania z zastosowaniem surowców odnawialnych polimerów zdolnych do biodegradacji. Zastosowano poli(tereftalan etylenu)(PET), będący produktem petrochemicznym, który modyfikowano za pomocą kwasu dilinolowego (DLA) będącego monomerem bio-pochodnym, stanowiącym dimer kwasu tłuszczowego. Metodą polikondensacji w stopie otrzymano serię kopolimerów zawierających oligomery PET jako segmenty sztywne oraz DLA jako segmenty giętkie. Kopolimery PET/DLA zawierały Wh=30-90 wt.% segmentów sztywnych. Zbadano ich właściwości mechaniczne, termiczne oraz przetwórcze. Wykazano, że wysoka zawartość DLA (Wh=30-40 wt.%) sprzyja degradacji hydrolitycznej polimerów.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), biodegradowalne poliestry, kwas dilinolowy, kopolimer, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne


e-mail: mirfray@ps.pl


A. Piegat, M. El Fray (97.5 KB)
Modyfikacja poli(tereftalanu etylenu) za pomocą monomeru ze źródeł odnawialnych (j. ang.)