English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Pingot, M. Pingot, M. Zaborski

Sieciowanie kauczuku butadienowo-styrenowego w obniżonej temperaturze

pod wpływem układów redoks

Polimery 2010, nr 11-12, 825


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.825

Streszczenie

W celu określenia możliwości sieciowania kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) w obniżonej temperaturze użyto szeregu układów redoks różniących się między sobą rodzajem utleniacza oraz reduktora; jako czynnik redukujący w tych układach zastosowano sole metali o zmiennej wartościowości. Rozwiązanie to pozwoliło na znaczne zmniejszenie wartości energii aktywacji procesu sieciowania, co umożliwiło prowadzenie procesu sieciowania nawet w temp. 80 °C. Zbadano wpływ składu układów redoks na właściwości reometryczne, przebieg sieciowania, gęstość sieci, a także na właściwości mechaniczne i na proces starzenia pod wpływem UV wulkanizatów nienapełnionych i napełnionych krzemionką. Wykazano istnienie możliwości sieciowania elastomerów SBR w obniżonej temperaturze również za pomocą układów zawierających wodoronadtlenek kumenu (CHP), w których typowy reduktor zastąpiony solą oniową — bromkiem tetrabutyloamoniowym (TBAB) lub tetraoktyloamoniowym (TOAB).


Słowa kluczowe: układy redoks, kauczuk butadienowo-styrenowy, sieciowanie, kinetyka, temperatura procesu, wulkanizaty, właściwości użytkowe, starzenie


e-mail: tomasz.pingot@p.lodz.pl


T. Pingot, M. Pingot, M. Zaborski (130.7 KB)
Sieciowanie kauczuku butadienowo-styrenowego w obniżonej temperaturze pod wpływem układów redoks