English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Pilch-Pitera

Współczesne perspektywy rozwoju lakierów proszkowych
Polimery 2008, nr 7-8, 513


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury obejmujący najważniejsze zagadnienia związane z aktualnymi kierunkami rozwoju poliuretanowych (PUR) lakierów proszkowych z uwzględnieniem nowych doniesień dotyczących stosowania do tego celu różnych diizocyjanianów. Szczególną uwagę zwrócono też na procesy zewnętrznego i wewnętrznego blokowania grup izocyjanianowych. Te pierwsze polegają na wprowadzeniu związku blokującego z labilnym atomem H (np. alkoholu lub aminy), zwanego utajonym środkiem sieciującym, który po odblokowaniu w temperaturze pokojowej ulatnia się do atmosfery. Blokowanie wewnętrzne polega na tworzeniu kosztem reakcji z udziałem grup izocyjanianowych różnych pochodnych ugrupowań uretidionowych, alofanianowych czy biuretowych.


Słowa kluczowe: lakiery proszkowe, poliuretany, diizocyjaniany, blokowanie, środki sieciujące


e-mail: barbpi@prz.edu.pl


B. Pilch-Pitera (98.5 KB)
Współczesne perspektywy rozwoju lakierów proszkowych