English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska

Pomiary ultradźwiękowe w procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych

Polimery 2005, nr 9, 646


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.646


Streszczenie

W opracowaniu stanowiącym przegląd literatury przedstawiono metody pomiarowe wykorzystujące ultradźwięki z punktu widzenia ich użyteczności w podstawowych procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych - wtryskiwaniu oraz wytłaczaniu. Scharakteryzowano dwa podstawowe warianty takich pomiarów, mianowicie metodę echa z zastosowaniem jednego przetwornika oraz metodę przepuszczania wykorzystującą dwa przetworniki umieszczone po przeciwnych stronach badanego obiektu. Omówiono możliwości zastosowania metody przepuszczania do pomiarów w dyszy wtryskowej oraz metody echa w gnieździe formy wtryskowej podczas trwania procesu. Dzięki przetwornikom ultradźwiękowym można uzyskać dane niezbędne w układzie kontroli procesu do wytwarzania kształtek o określonych właściwościach. Przedstawiono także możliwości wykorzystania ultradźwięków podczas wytłaczania z zastosowaniem przetworników ultradźwiękowych połączonych z prętami buforowymi. Podano i zinterpretowano przykład badania oraz oceny jakości połączenia między dwiema warstwami otrzymanymi w procesie współwytłaczania.


Słowa kluczowe: pomiary ultradźwiękowe, wtryskiwanie, wytłaczanie
B. Kowalska (863.5 KB)
Pomiary ultradźwiękowe w procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych