English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Postawa

Skurcz przetwórczy wyprasek a warunki wtryskiwania

Polimery 2005, nr 3, 201


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.201


Streszczenie

Przedstawiono wyniki doświadczalne, które miały na celu oszacowanie w procesie wtryskiwania wpływu zmiennych niezależnych (parametrów wejściowych) na zmienne zależne: skurcz wzdłużny (Sw) i poprzeczny (Sp) oraz masę (m) wyprasek z tworzywa częściowo krystalicznego - polioksymetylenu (POM) oraz bezpostaciowego - polistyrenu (PS). Doświadczenia przeprowadzono na podstawie planu badań, który obejmował 27 badanych układów i pięć parametrów wejściowych: temperaturę formy (Tf) oraz wtrysku (Tt), ciśnienie docisku (pd), czas chłodzenia (tch) i prędkość wtrysku (vw). Stwierdzono zróżnicowanie wartości skurczu poprzecznego na drodze przepływu tworzywa w gnieździe formy. Analiza statystyczna wyników polegała na poszukiwaniu (estymacji) parametrów równań regresji (2) opisujących zmienność badanych wielkość zależnych w funkcji przyjętych zmiennych niezależnych. Przeprowadzono również analizę korelacji (zależności), której wyniki przedstawiono w postaci macierzy korelacji. Z przytoczonych w pracy danych wynika, że w praktyce produkcyjnej w celu sterowania wartością skurczu oraz masy wypraski najkorzystniej jest zmieniać wartość ciśnienia docisku jako istotnego parametru szybkozmiennego.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, polioksymetylen, polistyren, skurcz przetwórczy, warunki przetwórstwa, analiza statystyczna


P. Postawa (163.2 KB)
Skurcz przetwórczy wyprasek a warunki wtryskiwania