English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

PRENUMERATA

Cena krajowej prenumeraty na rok 2020:

roczna - 432 zł (+ 5% VAT)

cena 1 egz. - 36 zł (+ 5% VAT)

Prenumeratę można zamówić u kolporterów lub zgłaszając pisemne zamówienie bezpośrednio w Redakcji.

Prenumeratorzy indywidualni (osoby fizyczne) mogą korzystać z 10-proc. bonifikaty.


Prenumeratorzy mają dostęp do pełnych wersji artykułów z bieżących zeszytów "Polimerów" po uprzednim zarejestrowaniu się za pomocą formularza
(po lewej).


Redakcja prowadzi również sprzedaż zeszytów "Polimerów" z lat poprzednich.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prenumeraty miesięcznika "Polimery", prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza: