English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak

Właściwości termoizolacyjne sztywnych pianek poliuretanowych syntetyzowanych

z udziałem polioli z olejów roślinnych

Polimery 2008, nr 3, 196


Streszczenie

Otrzymane we własnym zakresie poliole na podstawie olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego, słonecznikowego i lnianego) zastosowano do modyfikacji składu petrochemicznych systemów poliuretanowych. Uzyskiwane z nich poliuretanowe pianki sztywne wytwarzano w dwóch formach różniących się kierunkiem swobodnego wzrostu mieszaniny reakcyjnej. Oznaczano gęstość pozorną pianek i wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ; przeprowadzono też analizę ich struktury komórkowej. Współczynnik l mierzono w warunkach średniej temperatury w przedziale 0-50°C. Stwierdzono, że modyfikacja petrochemicznego systemu PUR hydroksylowymi pochodnymi olejów roślinnych w ilości do 30% mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych w badanym zakresie temperatury.


Słowa kluczowe: poliole z olejów roślinnych, sztywne pianki poliuretanowe, struktura komórkowa, przewodnictwo cieplne


e-mail: aprociak@mail.pk.edu.pl


A. Prociak (118.3 KB)
Właściwości termoizolacyjne sztywnych pianek poliuretanowych syntetyzowanych z udziałem polioli z olejów roślinnych