English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Przybylski

Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych

dyspersji wodnych polimerów.

Cz. I. Rola modyfikatorów właściwości reologicznych w materiałach powłokowych i adhezyjnych

na podstawie wodnych dyspersji polimerów oraz metody syntezy takich modyfikatorów

Polimery 2008, nr 4, 276


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury obejmujący ogólną charakterystykę i klasyfikację wymienionych w tytule modyfikatorów, mechanizmy działania poszczególnych ich grup (modyfikatory oddziaływujące z fazą rozpraszającą albo z fazą rozpraszaną) a także metody syntezy różniących się strukturą modyfikatorów poliuretanowych, mianowicie liniowych, gwiaździstych, grzebieniowych i typu lawinowo rozgałęzionego polimeru.


Słowa kluczowe: polimery, dyspersje wodne, właściwości reologiczne, modyfikatory, poliuretany, struktura, mechanizmy działania, synteza


e-mail: Jaroslaw.Przybylski@ichp.pl


J. Przybylski (397.1 KB)
Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych dyspersji wodnych polimerów. Cz. I. Rola modyfikatorów właściwości reologicznych w materiałach powłokowych i adhezyjnych na podstawie wodnych dyspersji polimerów oraz metody syntezy takich modyfikatorów