English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Przybyszewska, M. Zaborski, A. Masek

Koagenty sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo-akrylonitrylowego
Polimery 2009, nr 11-12, 814


Streszczenie
Przeprowadzono sieciowanie nadtlenkowe kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR/DCP) wspomagane dodatkiem maleinianu monoallilu (MM) lub kwasu itakonowego (KI), w obecności substancji zobojętniających: alkoholanów metali [EtONa, (EtO)2Mg, (i-PrO)3Al, (t-BuO)4Ti] w połączeniu z wodorotlenkiem magnezu. Zbadano wpływ rodzaju koagenta oraz substancji zobojętniającej na kinetykę wulkanizacji mieszanek elastomerowych, wydajność oraz gęstość sieciowania a także na wytrzymałość wulkanizatów na rozciąganie. Stwierdzono, że zastosowanie koagentów powoduje skrócenie czasu wulkanizacji, wzrost wydajności procesu oraz poprawę wytrzymałości na rozciąganie usieciowanych produktów będące efektem zwiększenia podatności wulkanizatu do relaksacji naprężeń w wyniku tworzenia się w jego strukturze dodatkowych, jonowych węzłów sieci. Sieciowanie nadtlenkowe najefektywniej wspomagał układ MM/(EtO)2Mg a także KI/EtONa+Mg(OH)2.

Słowa kluczowe: uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, sieciowanie nadtlenkowe, koagenty, jonowe węzły sieci, kinetyka sieciowania, właściwości


e-mail: magdalena.przybyszewska@p.lodz.pl


M. Przybyszewska, M. Zaborski, A. Masek (102 KB)
Koagenty sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo-akrylonitrylowego