English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H.-J. Radusch, P. Doshev, G. Lohse

Charakterystyka faz i właściwości mechaniczne heterofazowych układów

polipropylen-kopolimery etylen/propylen (j. ang.)

Polimery 2005, nr 4, 279


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.279


Streszczenie

Zbadano szereg heterofazowych mieszanin polipropylenu (PP) z kopolimerami etylen/propylen (EP) różniącymi się stosunkiem zawartości monomerów, a także średnimi ciężarami cząsteczkowymi składników - PP i EP (tabela 1). Metodą dynamicznej analizy mechanicznej określono wpływ zawartości etylenu w EP oraz ciężaru cząsteczkowego EP i PP na składową rzeczywistą modułu zespolonego (G’), moduł stratności (G’’), tangens kąta stratności (tg d) (rys. 1 i 3), a także temperaturę zeszklenia (Tg) (rys. 2). Badania morfologiczne za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały heterofazowość mieszanin, przy czym średnica domen EP w matrycy PP zmniejsza się zarówno ze spadkiem zawartości etylenu w EP (rys. 4), jak i zmniejszaniem się ciężarów cząsteczkowych EP (rys. 5); zmiana ciężaru cząsteczkowego PP wywiera tu znacznie mniejszy wpływ. Stwierdzono wzrost udarności (aCN) wraz ze zwiększaniem zawartości propylenu w EP oraz ze wzrostem ciężarów cząsteczkowych zarówno EP, jak i PP (rys. 6). Podano interpretację zaobserwowanych zależności.


Słowa kluczowe: polipropylen, kopolimery etylen/propylen, mieszaniny, heterofazowość, dynamiczna analiza mechaniczna, morfologia, udarność

H.-J. Radusch, P. Doshev, G. Lohse (298.3 KB)
Charakterystyka faz i właściwości mechaniczne heterofazowych układów polipropylen-kopolimery etylen/propylen (j. ang.)