English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. A. A. Rashdi, S. M. Sapuan, M. M. H. M. Ahmad, A. Khalina

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami kenafu – przegląd literatury (j. ang.)

Polimery 2009, nr 11-12, 777


Streszczenie
Przedstawiono ogólną charakterystykę włókien kenafu, właściwości mechaniczne zawierających je kompozytów polimerowych z uwzględnieniem wpływu warunków środowiska, a także kierunki zastosowania tego rodzaju materiałów.Przedstawiono ogólną charakterystykę włókien kenafu, właściwości mechaniczne zawierających je kompozytów polimerowych z uwzględnieniem wpływu warunków środowiska, a także kierunki zastosowania tego rodzaju materiałów.

Słowa kluczowe: naturalne włókna, kenaf, kompozyty polimerowe, właściwości mechaniczne, wpływ środowiska, zastosowanie


e-mail: sapuan@eng.upm.edu.my


A. A. A. Rashdi, S. M. Sapuan, M. M. H. M. Ahmad, A. Khalina (106.4 KB)
Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami kenafu - przegląd literatury (j. ang.)