English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rejewski, J. Kijeński

Prognozowanie produkcji i rozwoju regionalnego rynku tworzyw sztucznych

ze szczególnym uwzględnieniem roli związków aromatycznych
Polimery 2007, nr 3, 163


Streszczenie

Przedstawiono stan obecny i perspektywy krajowego rynku polimerów wytwarzanych na podstawie bazy surowcowej węglowodorów aromatycznych BTK (benzen, toluen, ksylen). Zanalizowano możliwości rozwoju produkcji i rynku wybranych tworzyw inżynieryjnych w warunkach otoczenia regionalnego (kraje Europy Centralnej i Wschodniej) oraz globalnego (kraje Unii Europejskiej). Omówiono podstawowe czynniki wpływające na szanse uruchomienia nowych zakładów produkcyjnych bądź zwiększenia dotychczasowych zdolności wytwórczych polimerów w Polsce wramach dostępnej specjalizacji produktowej a także prawdopodobieństwo uzyskania pozycji przodującego producenta w układzie regionalnym. Wskazano na istotne w tej produkcji znaczenie dostępności stabilnych źródeł surowcowych (w szczególności zgrupy BTK).


Słowa kluczowe: polimery, rynek regionalny, perspektywy rozwoju, baza surowcowa, węglowodory aromatyczne BTK


e-mail: pawel.rejewski@ichp.pl


P. Rejewski, J. Kijeński (105.1 KB)
Prognozowanie produkcji i rozwoju regionalnego rynku tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem roli związków aromatycznych