English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Rosu, C. Ciobanu, D. Rosu, C. N. Cascaval

Otrzymywanie i charakterystyka usieciowanych układów na podstawie żywicy epoksydowej

i soli srebrowej sulfatiazolu (j. ang.)
Polimery 2008, nr 9, 644


Streszczenie

Opisano syntezę nowych, różniących się składem usieciowanych etylenodiaminą układów opartych na otrzymywanej z bisfenolu A żywicy epoksydowej i soli srebrowej sulfatiazolu z udziałem poli(adypiniano-mleczanu dietylowego) (PDEAL) użytego w charakterze biodegradowalnego plastyfikatora zewnętrznego (tabela 1). Produkty te charakteryzowano metodami IR (rys. 1 i 2), DSC (tabela 4, rys. 3) oraz termograwimetrii (rys. 4). Ponadto określano gęstość, skurcz objętościowy (tabela 2) i absorpcję wody (tabela 3) uzyskanych usieciowanych układów. Wyniki analizy IR prowadzą do wniosku, że srebrowa pochodna sulfatiazolu zostaje wbudowana w sieć żywicy epoksydowej. Ustalono, że obecność PDEAL zmniejsza skurcz objętościowy i gęstość usieciowanych produktów oraz obniża ich temperaturę zeszklenia. Obecność srebra nadaje natomiast produktom aktywność grzybobójczą, pogarszając jednocześnie ich termostabilność.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, sól sodowa sulfatiazolu, sieciowanie, plastyfikacja, termostabilność, działanie grzybobójcze


e-mail: drosu@icmpp.ro


L. Rosu, C. Ciobanu, D. Rosu, C. N. Cascaval (117 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka usieciowanych układów na podstawie żywicy epoksydowej i soli srebrowej sulfatiazolu (j. ang.)