English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Rudawska, S. Zajchowski

Swobodna energia powierzchniowa kompozytów polimerowo-drzewnych
Polimery 2007, nr 6, 453


Streszczenie

Zbadano wpływ zawartości i rodzaju napełniacza drzewnego na swobodną energię powierzchniową (γS) i jej składowe (polarną γSP oraz dyspersyjną γSD) kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na podstawie poli(chlorku winylu) bądź polipropylenu. Stwierdzono, że dodatek napełniacza drzewnego powoduje zwiększenie wartości γS oraz γSD kompozytów z udziałem PVC. W przypadku kompozytów polipropylenowych, pod wpływem takiego dodatku następuje na ogół wzrost wartości γSP i γS, podczas gdy w odniesieniu do γSD brak odpowiedniej regularności.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-drzewne, poli(chlorek winylu), polipropylen, swobodna energia powierzchniowa


e-mail: a.rudawska@pollub.pl


A. Rudawska, S. Zajchowski (84.9 KB)
Swobodna energia powierzchniowa kompozytów polimerowo-drzewnych