English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Rydzkowski

Właściwości mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie wytłaczania

ślimakowo-tarczowego

Polimery 2011, nr 2, 135


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.135

Streszczenie

Przy użyciu wytłaczarki ślimakowo-tarczowej własnej konstrukcji sporządzono mieszaniny recyklatów tworzyw (PE-LD, PE-HD, PP, PS), o różnym składzie jakościowo-ilościowym. Na podstawie przekrojów poprzecznych i wzdłużnych przeanalizowano jednorodność wytłoczyn uzyskanych w warunkach różnej szerokości szczeliny czołowej wytłaczarki (0,3—3 mm). Oceniono również wpływ szerokości szczeliny na wydłużenie względne i naprężenie zrywające otrzymanych wytłoczyn stwierdzając, że w przypadku materiałów elastycznych, uzyskiwanych z mieszanin o dużym udziale polietylenu, najkorzystniejsza szerokość szczeliny zastosowana w procesie wytłaczania ślimakowo-tarczowego wynosi 1 mm.


Słowa kluczowe: mieszanina tworzyw, recykling, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, jednorodność, właściwości wytrzymałościowe


e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl


T. Rydzkowski

Właściwości mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie wytłaczania ślimakowo-tarczowego