English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz

Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych.

Cz. I. Fizyczne podstawy działania i kryteria doboru laserów

Polimery 2007, nr 4, 243


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury omówiono podstawy działania laserów. Przedstawiono ich ogólny podział oraz zasady pracy laserów dwu-, trój- i czteropoziomowych. Opisano wybrane zjawiska zachodzące w wyniku napromieniania materii światłem laserowym, m.in. absorpcji liniowej i nieliniowej, uwypuklając przy tym znaczenie współczynników absorpcji i odbicia światła laserowego w procesach modyfikowania warstwy wierzchniej (WW) materiałów polimerowych. Zaprezentowano podstawowe kryteria doboru laserów do tego kierunku zastosowania oraz wskazano na ich możliwości i ograniczenia w modyfikowaniu WW wspomnianych materiałów.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, modyfikowanie warstwy wierzchniej, lasery


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


P. Rytlewski, M. Żenkiewicz (157.8 KB)
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. I. Fizyczne podstawy działania i kryteria doboru laserów