English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji.

Cz. I. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym

Polimery 2011, nr 5, 390


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.390

Streszczenie

Określano wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym wytłaczarki oraz zmian szybkości jej obrotów na przebieg procesu wytłaczania polietylenu małej gęstości (PE-LD). Badania realizowano na specjalnym stanowisku badawczym wyposażonym w wytłaczarkę z cylindrem o budowie segmentowej, umożliwiającym zmianę położenia segmentu z tuleją obrotową. W toku wytłaczania PE-LD przeprowadzono pomiary wybranych, określanych bezpośrednio i pośrednio, czynników charakteryzujących proces. Stwierdzono, że umiejscowienie tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym decyduje o efektywności jej oddziaływania na przebieg wytłaczania. Korzystne zwiększenie, m.in. masowego natężenia przepływu wraz ze wzrostem szybkości obrotów tulei następuje w przypadku umieszczenia tulei w III strefie układu uplastyczniającego, w której współdziała ona ze śrubowym ciągłym kanałem ślimaka, płytkim, o stałej głębokości.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, tuleja obrotowa cylindra, właściwości wytłoczyny, polietylen małej gęstości


e-mail: e.sasimowski@pollub.pl


E. Sasimowski

Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. I. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym