English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Charakterystyka procesu wytłaczania z tuleją obrotową cylindra

Polimery 2008, nr 1, 47


Streszczenie

Przedstawione wyniki badań doświadczalnych, dotyczące czynników określanych pośrednio w wymienionym w tytule procesie, stanowią rozwinięcie uprzednich badań czynników wyznaczanych bezpośrednio. Zrealizowano je za pomocą oryginalnego stanowiska badawczego wyposażonego w prototypową wytłaczarkę laboratoryjną z tuleją obrotową cylindra. Pozwoliło to na określenie zależności wartości siedmiu czynników określanych pośrednio i charakteryzujących omawiany proces wytłaczania [masowego natężenia przepływu przetwarzanego tworzywa (PE-LD), prędkości wytłaczania, mocy pobieranej przez wytłaczarkę, mocy cieplnej przenoszonej przez tworzywo, jednostkowego zużycia energii, energii cieplnej przenoszonej przez tworzywo oraz sprawności energetycznej wytłaczarki] od szybkości obrotowej ślimaka i obracającej się tulei cylindra. Oceniono także wpływ zmian konstrukcyjnych układu uplastyczniającego oraz warunków wytłaczania na właściwości uzyskiwanej wytłoczyny.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, tuleja obrotowa cylindra, polietylen małej gęstości, czynniki określane pośrednio, szybkość obrotowa


e-mail: e.sasimowski@pollub.pl


Emil Sasimowski (167.1 KB)
Charakterystyka procesu wytłaczania z tuleją obrotową cylindra