English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Shyichuk, G. Tokaryk

RAPID COMMUNICATION: Porównanie metod wyznaczania wydajności sieciowania

makrocząsteczek z danych analizy żel-zol

Polimery 2005, nr 3, 219


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.219


Streszczenie

Rozpatrywano trzy metody linearyzacji danych analizy żel-zol. Zwykle stosowana do tego celu metoda Charlesby’ego-Pinnera (Ch-P) daje w wyniku wykresy nieliniowe (rys. 2). Natomiast te same dane łatwo linearyzowano wykorzystując koncepcję wirtualnej dawki, zaproponowaną wcześniej przez Charlesby’ego iRosiaka (Ch-R, rys. 3). Bardzo dobrą liniową transformację danych otrzymaliśmy również budując wykresy zależności zawartości zolu od dawki promieniowania z zastosowaniem skali logarytmów naturalnych (metoda LLS, rys. 4). Wszystkie trzy metody pozwoliły uzyskać podobne wartości dawki żelowania i stosunku pękanie/sieciowanie makrocząsteczek odpowiadające tym samym stężeniom acetylenu (rys. 6 i 7). Metody Ch-R i LLS są jednak bardziej dokładne o czym świadczą większe wartości współczynników korelacji liniowej (rys. 5).


Słowa kluczowe: sieciowanie radiacyjne, analiza żel-zol, komputerowa symulacja sieciowania, przetwarzanie danych


A. Shyichuk, G. Tokaryk (92.5 KB)
Porównanie metod wyznaczania wydajności sieciowania makrocząsteczek z danych analizy żel-zol