English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Skrobot, M. El Fray

Fotoczułe wstrzykiwalne układy do zastosowań biomedycznych

Polimery 2010, nr 4, 267


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.267

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący fotoczułych, wstrzykiwalnych (wprowadzanych metodami chirurgii małoinwazyjnej w miejsce objęte terapią) kompozycji polimerowych do zastosowań medycznych. Charakterystykę głównych grup polimerów, których budowa chemiczna umożliwia wytworzenie światłoutwardzalnych kompozycji (hydrożeli syntetycznych i z polimerów naturalnych, polibezwodników, poliestrów i poliuretanów) poprzedziło krótkie wprowadzenie do tematyki biomateriałów reagujących na bodźce. Opisano metody modyfikacji związków zaliczanych do wymienionych grup. Podano przykłady zastosowań takich fotoczułych materiałów w medycynie wskazując na istniejące problemy i ograniczenia.


Słowa kluczowe: biomateriały fotoczułe, biomateriały wstrzykiwalne, sieciowanie in situ, sieciowanie UV-Vis


e-mail: mirfray@zut.edu.pl


J. Skrobot, M. El Fray (151.5 KB)
Fotoczułe wstrzykiwalne układy do zastosowań biomedycznych