English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Slomkowski

Hybrydowe materiały polimerowe do zastosowań medycznych

Polimery 2006, nr 2, 87


Streszczenie

Przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących polimerowych układów organiczno-nieorganicznych przydatnych do zastosowań medycznych. W szczególności opisano syntezy polimerów na podłożach nieorganicznych, sposoby otrzymywania hybrydowych nano- i mikrocząstek, procesy wytwarzania układów hybrydowych z nano- i mikrosfer, a także uzyskiwanie materiałów hybrydowych metodą zol-żel. Opisano również zastosowania otrzymywanych materiałów w diagnostyce medycznej do wytwarzania implantów indukujących wzrost tkanki kostnej oraz wybrane przypadki układów umożliwiających uwalnianie leków z rusztowań stosowanych w inżynierii tkankowej i ze stentów stosowanych w angioplastyce naczyń wieńcowych.


Słowa kluczowe: polimerowe materiały hybrydowe, zastosowania medyczne, nano- i mikrocząstki, polimery biodegradowalne, biosensory, rusztowania polimerowe, transport leków


e-mail: staslomk@bilbo.cbmm.lodz.pl


S. Slomkowski (154.2 KB)
Hybrydowe materiały polimerowe do zastosowań medycznych