English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski

RAPID COMMUNICATION
Sieciowanie nowych elastomerów funkcjonalizowanych grupami karboksylowymi (j. ang.)

Polimery 2006, nr 1, 66


Streszczenie

Nowe karboksylowane kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (XNBR) i butadienowo-styrenowe (XSBR) (tabela 1) sieciowano za pomocą tlenku cynku użytego w ilości stechiometrycznej względem grup karboksylowych. Usieciowane elastomery charakteryzują się lepszą wytrzymałością na rozciąganie niż ich nieusieciowane analogi (rys. 1). Zwiększenie dodatku ZnO powyżej stechiometrycznej względem ilości grup -COOH nie wpływa na poprawę właściwości mechanicznych usieciowanych produktów. W wyniku sieciowania XNBR lub XSBR za pomocą ZnO powstają jonowe węzły sieci, rozkładające się pod wpływem par amoniaku (rys. 2). Najlepsze właściwości osiągane są jednak podczas sieciowania hybrydowego, tj. jednocześnie tlenkiem cynku i siarką, w obecności przyspieszacza wulkanizacji. Wytworzone w ten sposób produkty charakteryzują się najlepszą wytrzymałością na rozciąganie (ok. 8 MPa) wynikającą z obecności zarówno jonowych, jak i siarczkowych wiązań poprzecznych.


Słowa kluczowe: elastomery, kauczuki karboksylowe, sieciowanie, tlenki metali, sieć hybrydowa


e-mail: rzymski@p.lodz.pl


A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski (65.3 KB)
Sieciowanie nowych elastomerów funkcjonalizowanych grupami karboksylowymi (j. ang.)