English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sobczak, E. Olędzka, W. L. Kołodziejski, R. Kuźmicz

Polimery do zastosowań farmaceutycznych

Polimery 2007, nr 6, 411


Streszczenie

Farmacja jest jedną z ważniejszych dziedzin, w których znajdują zastosowanie związki wielkocząsteczkowe. Polimery są używane jako substancje farmakologiczne, środki krwiozastępcze, różne substancje pomocnicze, a także służą do produkcji proleków wielkocząsteczkowych, polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych, systemów terapeutycznych, itp. Proleki wielkocząsteczkowe, polimerowe systemy kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych oraz systemy terapeutyczne cechują się wyjątkową farmakokinetyką, zdolnością precyzyjnego transportu substancji leczniczej w organizmie oraz farmakologiczną wydajnością. W niniejszej pracy opisano naturalne, modyfikowane i syntetyczne polimery stosowane w farmacji.


Słowa kluczowe: polimery biomedyczne, proleki wielkocząsteczkowe, systemy kontrolowanego uwalniania substancji leczniczej


e-mail: marcin.sobczak@wp.pl


M. Sobczak, E. Olędzka, W. L. Kołodziejski, R. Kuźmicz (170.1 KB)
Polimery do zastosowań farmaceutycznych