English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Stączek

Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych.

Cz. I. Deterministyczny algorytm korekcji
Polimery 2008, nr 9, 670


Streszczenie

Opracowano algorytmiczną metodę nadzorowania procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Polega ona na sekwencyjnym, wieloetapowym kompensowaniu prognozowanych odchyleń właściwości wypraski, spowodowanych zakłóceniami wolnozmiennych parametrów sterujących procesem, w wyniku natychmiastowej zmiany wartości zmiennych szybkosterowalnych w tym samym cyklu wtryskiwania. Prognozowanie i korygowanie przebiegu procesu realizowane w czasie rzeczywistym (w tym samym cyklu) ogranicza prawdopodobieństwo wytworzenia wadliwych produktów. Przetestowano jeden z dwóch wariantów algorytmu korygującego - algorytm deterministyczny oparty na doświadczalnych modelach regresji nadzorowanych charakterystyk jakości - tu jej wymiaru podłużnego L. Wybrany wariant algorytmu zastosowano do nadzorowania procesu wtryskiwania znormalizowanej wypraski z PE-LD. Weryfikacja doświadczalna wykazała dużą skuteczność zbudowanych algorytmów - rozproszenie skurczu przetwórczego (wartości ΔL) wyprasek zostało dwukrotnie zmniejszone.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, tworzywa termoplastyczne, nadzorowanie, deterministyczny algorytm korygujący, odchylenie długości


P. Stączek (178.8 KB)
Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Cz. I. Deterministyczny algorytm korekcji