English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stasiek

Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania

z rozdmuchiwaniem. Cz. I. Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii z tworzyw polimerowych

Polimery 2005, nr 3, 169


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.169


Streszczenie

W artykule przeglądowym przedstawiono ogólną charakterystykę i właściwości tworzyw polimerowych stosowanych w procesach wytwarzania folii oraz charakterystykę otrzymywanych folii. Wskazano na podstawowe zalety folii trójwarstwowych z PE w porównaniu z właściwościami folii jednowarstwowych. Omówiono procesy wytłaczania folii jedno- i wielowarstwowych zarówno metodą rozdmuchiwania jednostopniowego, jak i dwustopniowego. Ponadto przedstawiono zagadnienie orientowania folii w procesie wytłaczania. Proces ten prowadzi wprawdzie do folii o korzystnych właściwościach użytkowych, jednakże uniwersalność zastosowania przydatnej do tego celu aparatury jest ograniczona.


Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, proces jedno- i dwustopniowy, folia, orientacja molekularna


J. Stasiek (259.5 KB)
Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Cz. I. Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii z tworzyw polimerowych