English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Stawski, S. Połowiński

Polimeryzacja kwasu itakonowego (j. ang.)

Polimery 2005, nr 2, 118


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.118


Streszczenie

Poli(kwas itakonowy) (PIA) otrzymywano różnymi metodami, mianowicie w wyniku polimeryzacji rodnikowej wobec rozmaitych inicjatorów i stosując jako środowisko wodę lub dioksan, a także na drodze hydrolizy poli(bezwodnika itakonowego). Zasadniczym celem pracy było zbadanie wpływu metody syntezy na budowę chemiczną otrzymywanych produktów. Rozważano przy tym możliwości występowania struktur o wzorze (II) lub (III). PIA charakteryzowano metodami FT-IR (rys. 1 i 2), 1H NMR, 13C NMR (rys. 5, tabela 2 - analiza sekwencyjna), analizy elementarnej (tabela 1), chromatografii żelowej (tabela 1) oraz miareczkowania konduktometrycznego (tabela 1, rys. 3) i potencjometrycznego (rys. 4). Przedyskutowano przyczyny znanego zjawiska ograniczonej dostępności grup karboksylowych PIA w warunkach miareczkowania; podkreślono przy tym istotny wpływ zachowywania stałych warunków suszenia na uzyskiwane wyniki. Badania wykazały też, że w PIA występują dwa rodzaje otoczenia grup metylenowych i grup karboksylowych.


Słowa kluczowe: kwas itakonowy, polimeryzacja, poli(kwas itakonowy), budowa chemiczna


D. Stawski, S. Połowiński (129.8 KB)
Polimeryzacja kwasu itakonowego (j. ang.)