English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller, J. Iwko

Modelowanie procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania.

Cz. II. Strefa stapiania

Polimery 2011, nr 1, 51


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.051

Streszczenie

Przedstawiono teoretyczną analizę zjawisk zachodzących w strefie stapiania układu uplastyczniającego wtryskarki ślimakowej a także zależności matematyczne umożliwiające opis stapiania tworzywa polimerowego w kanale ślimaka trójstrefowego w warunkach statycznych (ślimak nieruchomy) i dynamicznych (ślimak obracający się i cofający). Omówiono również charakter sprzężeń pomiędzy etapami stapiania statycznego i dynamicznego oraz metody iteracyjne, umożliwiające numeryczną symulację zmian względnej szerokości złoża stałego na różnych etapach cyklu wtryskowego. Jest to niezbędne do obliczeń podstawowych charakterystyk procesu uplastyczniania.


Słowa kluczowe: polimery, wtryskiwanie, proces uplastyczniania, model matematyczny, stapianie statyczne, stapianie dynamiczne


e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl / jacek.iwko@pwr.wroc.pl


R. Steller, J. Iwko

Modelowanie procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania. Cz. II. Strefa stapiania